Enlarging Youth
Entrepreneurial Spirit

EYES is an är ett Erasmus Plus-finansierat projekt som syftar till att stödja och engagera arbetslösa, unga vuxna, yrkesverksamma inom yrkesutbildningen, samt lärare och utbildare som saknar färdigheter, i ett systematiskt lärande för att utveckla kunskap och kompetens genom att främja entreprenörsutbildning för unga.

Om projektet

EYES-projektet ger bättre verktyg för yrkesutbildning och försöker stödja yrkesverksamma inom yrkesutbildning och integration i att:

ändra sina undervisningsmetoder

främja utvecklingen av en kollektiv entreprenörskultur

främja demokratiska värderingar bland unga människor

EYES-projektet ger också unga människor en känsla av initiativförmåga och entreprenörskap genom att skola utbildare, genomföra lokala projekt och arbeta med målgrupperna för att förbättra utvecklingen av utbildningen.
Projektet gör det möjligt för ungdomar att:

bedöma sin egen kapacitet

skapa och leda ett kollektivt företag

bättre förstå affärsrealiteter och vikten av lagarbete

Partners

Coopérative d’Initiative Jeunes

www.coop-jeunes.com
maurel.terry@coop-jeunes.com

INFODEF. Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion


www.infodef.es
projects@infodef.es

ESSEI. The European Society for Socio Economic Integration ASBL


www.essei.eu
esseiasbl@gmail.com

FALEP 2B. Ligue de L’enseignement de Haute-Corse

www.laligue2b.org
drossi.falep2b@orange.fr

RCCI. Rusenska Targovsko
Industrialna Kamara


www.elderberry.nu
mdobrev@rcci.bg

VHS. Volkshochschule Im Landkreis Cham EV

www.vhs-cham.de
asikorska@vhs-cham.de

Resultat

IO1. Global rapport om bästa innovativa metoder för entreprenörskap

Denna rapport innehåller 42 exempel på god praxis, fallstudier och exempel på framgångsrik tillämpning av entreprenörsutbildning från Bulgarien, Spanien, Belgien, Sverige, Tyskland och Frankrike, samt en omfattande sammanfattning som analyserar och jämför resultaten från vart och ett av de sex länderna.
Konsortiet utnyttjade dessa resultat för att identifiera vilka färdigheter och kompetenser som ska erkännas inom EYES-utbildningen genom att övervaka effekterna av redan existerande initiativ för att främja anställbarhet, entreprenörskap och livslångt lärande för utsatta ungdomar.

IO2. Metodguide för tränare

Denna metodguide är baserad på kooperativt lärande som en tillförlitlig undervisningsmetod som ska integreras i en utbildning med fokus på kollektivt och demokratiskt företagande. Guiden ska göra det möjligt för yrkesverksamma att samla en grupp ungdomar kring ett gemensamt projekt inom en säker, formativ och lämplig ram.

Guiden har utformats för att uppfylla följande mål:

 • Göra yrkesverksamma bekanta med kooperativt lärande (som ett tillvägagångssätt för pedagogik)
 • Presentera EYES-utbildningsprogrammet och dess huvudsakliga mål, dvs. skapa en struktur som gör det möjligt för ungdomar att utveckla kreativa projekt i en säker miljö
 • Skapa en ”kompetensinventering” i samarbete med företag/representanter från professionella sektorer
 • Guida yrkesverksamma i valet av ett lokalt projekt för att genomföra EYES-utbildningsprogrammet
 • Hjälpa yrkesverksamma att välja rätt affärsverktyg
 • erbjuda mentorskap till unga människor, dvs. öka deras motivation, initiativförmåga och ansvarskänsla

 

IO3. EYES träningsprogram

Innehållet i utbildningsprogrammet är baserat på principen om ’learning by doing’ men genom att växla mellan de olika konkreta och engagerande kraven och inlärningsmetoderna samt med en förkärlek för den aktiva pedagogiken, uppmuntrar man till memorering och motiverar till att agera.

EYES-utbildningsprogrammet integrerar:

 1. EYES SKAFFERI, ett verktyg för att definiera målen och hantera konstruktionen av utbildningsprogrammet. Skafferiet har baserats på ramarna och riktlinjerna för ECF och ECVET och utvecklats från de behov som rapporterats på basen av resultaten från Entrecomp-rapporten.
 2. En multimodal kombination av befintliga utbildningsmetoder: ansikte-mot-ansikte/learning by doing, e-utbildning som kombinerar e-biblioteksresurserna (resultat 1) inom ett inlärningsscenario, en e-inlärningsmodul för att fördjupa eller slutföra utbildning ansikte-mot-ansikte, spelifiering baserad på pedagogik genom spel och simulering, podcast och en portal för att ha ständig tillgång till dessa utbildningar.
 3. EYES LOKALA PROJEKT som ett resultat av pilotfasen för att testa och validera EYES-träningsstigarna (online och ansikte-mot-ansikte) enligt de specifika utbildningsbehov och kompetensbrister som identifierats under förberedelserna och benchmarking-fasen.

IO4. EYES inlärningsplattform

En utbildningsplattform anpassad till utbildares och sårbara ungdomars behov när det gäller innehåll, support och online-utbyte.

Plattformen har två huvudfunktioner:

 • För utbildare: Lärlingsutbildning
  Ger tillgång till metodguiden, det pedagogiska innehållet i EYES och ett företags styrningsverktyg för genomförandet av utbildningsprogrammet EYES.
 • För missgynnade ungdomar: Lokalt projektstöd

Tillhandahåller ett utrymme som är dedikerat till EYES lokala projekt genom vilka de unga entreprenörerna kommer att få möjlighet att marknadsföra sina aktiviteter och få en bred webbsynlighet bland aktörerna för att förbättra sin strategi. En tävling om ”det mest populära projektet” kommer att genomföras genom ett online röstningssystem.

Nyheter

EYES lokala projekt

Dog grooming at home (project in French)

Dog grooming at home (project in French)

Author: Floriane R. Dog grooming service at home that offers various grooming services adapted to each dog (scissor cuts, clippings, shampoos,...). The service also offers the realisation of walking your dogs. All the services are carried out at home and are based on...

Joy Box (project in French)

Joy Box (project in French)

Author: Floriane R. Dog grooming service at home that offers various grooming services adapted to each dog (scissor cuts, clippings, shampoos,...). The service also offers the realisation of walking your dogs. All the services are carried out at home and are based on...

Kitchen furniture from recycled materials

Kitchen furniture from recycled materials

Author: Suparna B. Suparna is a brilliant aspiring social entrepreneur. Her idea focus on the opportunity to produce – and commercialise from India to Germany – kitchen furniture that are made from leafs and other recycled material. Her idea has a very robust social...

Underwear clothing

Underwear clothing

Author: Nimah O. Nimah really impressed us with the originality of her idea. Based on her experience, there is a large market in central Africa’s Muslim Counties of lingerie for women. This underwear is specifically designed to accommodate both practical uses (i.e.,...

Digital media agency

Digital media agency

Author: Sanni K. Sanni proved to be a digital savvy with high IT skills and knowledge of the market. Her idea is to set-up a digital media agency that consults small local firms on: online branding, social media management, Google ADS and SEO, brand identity and...

Local project name: HORLATECH BRAND DRIVER COMPANY

Local project name: HORLATECH BRAND DRIVER COMPANY

Author: Dhikrullah Abdullah Olamilekan HORLATECH is a brand driver that help start-up businesses to connect to customers. It help to build businesses from scratch. It is a brand ambassador company. The target audience for HORLATECH is Start-up businesses that want to...

Project number: 2019-1-FR01-KA202-062219

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.