Насърчаване на
предприемаческият дух

EYES се финансира от програма Еразъм+ на ЕС, и цели да подпомогне и ангажира безработни хора, младежи, професионалисти в ПОО, както и учители и обучители, които имат липса на знания, в систематични учебни дейности с цел развиване на компетенции и насърчаване предприемаческото образование сред младите.

За проекта

Проектът ще предостави инструменти за ПОО, които да подпомогнат обучители в професионалното обучение и интеграция чрез:

Промяна на техните преподавателски практики;

Развитие на колективна предприемаческа култура;

Насърчаване на демократичните ценности сред младите хора.

Също така, проектът ще помогне на младите хора да развият чувство за инициатива и предприемачество чрез обучение на обучители, реализиране на местни проекти и работа с целевите групи, с цел подобряване развитието на курса за обучение.
Проектът ще позволи на младите хора да:

Оценят своят капацитет;

Създадат и управляват колективно предприятие;

Разберат по-добре бизнес реалността и значението на работата в екип.

Партньори

Coopérative d’Initiative Jeunes

www.coop-jeunes.com
maurel.terry@coop-jeunes.com

INFODEF. Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formacion


www.infodef.es
projects@infodef.es

ESSEI. The European Society for Socio Economic Integration ASBL


www.essei.eu
esseiasbl@gmail.com

FALEP 2B. Ligue de L’enseignement de Haute-Corse

www.laligue2b.org
drossi.falep2b@orange.fr

RCCI. Rusenska Targovsko
Industrialna Kamara


www.elderberry.nu
mdobrev@rcci.bg

VHS. Volkshochschule Im Landkreis Cham EV

www.vhs-cham.de
asikorska@vhs-cham.de

Интелектуални продукти

ИП1. Глобален доклад за най-добри иновативни практики в сферата на предприемачеството

Докладът съдържа 42 добри практики, казуси и примери за успешно прилагане на предриемаческо обучение от България, Испания, Белгия, Швеция, Германия и Франция, както и изчерпателно резюме, което анализира и сравнява резултатите от всяка една от 6-те държави.

Консорциумът по проекта се възползва от получените резултати, за да идентифицира които умения и компетенции могат да бъдат използвани, разработвайки обучителното съдържание по проект EYES, наблюдавайки въздействието на вече съществуващи инициативи за промотиране на заетост, предприемачество и учене през целия живот за уязвими млади хора.

ИП2. Методическо ръководство за обучители

Това методическо ръководство се основава на съвместно обучение като надежден преподавателски подход, който трябва да бъде интегриран в курс за обучение, фокусиран върху колективното и демократично предприемачество. Ръководството трябва да позволи на професионалистите да съберат група млади хора около общ проект в сигурна, формираща и подходяща структура.

Този интелектуален продукт е проектиран да отговори на следните цели да:

 • запознае професионалистите със съвместното обучение (като подход към педагогиката);
 • въведе програмата за обучение EYES и нейната основна цел, т.е. да създаде структура, която позволява на младите хора да разработват творчески проекти в сигурна среда;
 • да създаде „списък на уменията“ в партньорство с компании / представители от професионални среди;
 • насочи професионалистите при избора на местен проект за изпълнение на програмата за обучение EYES;
 • помогне на професионалистите да изберат правилните бизнес инструменти;
 • предостави наставничество на младите хора, т.е. повишаване на тяхната мотивация, инициативност и чувство за отговорност

 

ИП3. Обучителна програма EYES

Този интелектуален продукт включва учебното съдържание на програмата за обучение, базирано на принципа на „обучение чрез работа“, но и чрез редуване на различните конкретни и ангажиращи изисквания и методи на обучение, с предпочитание към активната педагогика, която насърчава запаметяването и мотивира предприемането на конкретни действия.

Програмата за обучение EYES включва:

 1. Библиотека EYES, инструмент за определяне на целите и управление на изграждането на програмата за обучение. Библиотеката е изградена около рамките и насоките на ECF и ECVET и е допълнена според нуждите и резултатите, докладвани за всяка държава от доклада Entrecomp.
 2. Мултимодална комбинация от съществуващи модалности за обучение: присъствено обучение чрез работа, електронно обучение, комбиниращо ресурсите на електронната библиотека (ИП1) в рамките на сценарий на обучение, модул за електронно обучение за задълбочаване или завършване лице в лице обучение, сериозна игра, основана на педагогика чрез игри и симулация, подкаст и портал за достъп до тези обучения всеки път.
 3. МЕСТЕН ​​ПРОЕКТ EYES в резултат на пилотната фаза за тестване и валидиране на обучителните пътеки EYES (онлайн и директно) в съответствие със специфичните нужди от обучение и пропуски в уменията, идентифицирани по време на фазата на подготовка и сравнителен анализ.

ИП4. Обучителна платформа EYES

Платформа за обучение, адаптирана към нуждите на уязвими млади хора и обучители по отношение на съдържание, подкрепа и онлайн обмен.

Платформата има две основни функционалности:

 • За обучители: Чиракуване
  Осигуряване на достъп до Методическото ръководство, педагогическото съдържание на EYES и инструментите за управление на една компания, за изпълнението на програмата за обучение EYES.

 • За младежите в неравностойно положение: Подкрепа на местния проектА. За обучители: Чиракуване
  Осигуряване на достъп до Методическото ръководство, педагогическото съдържание на EYES и инструментите за управление на една компания, за изпълнението на програмата за обучение EYES.
 • За младежите в неравностойно положение: Подкрепа на местния проект.

Осигуряване на пространство, посветено на местните проекти на EYES, чрез което младите предприемачи ще имат възможност да популяризират своите дейности и да получат широка видимост в мрежата сред останалите териториални участници, като по този начин ще могат и да засилят своя подход. Ще се проведе и състезание за „най-популярен проект“ чрез система за онлайн гласуване.

Новини

Локални проекти EYES

Dog grooming at home (project in French)

Dog grooming at home (project in French)

Author: Floriane R. Dog grooming service at home that offers various grooming services adapted to each dog (scissor cuts, clippings, shampoos,...). The service also offers the realisation of walking your dogs. All the services are carried out at home and are based on...

Joy Box (project in French)

Joy Box (project in French)

Author: Floriane R. Dog grooming service at home that offers various grooming services adapted to each dog (scissor cuts, clippings, shampoos,...). The service also offers the realisation of walking your dogs. All the services are carried out at home and are based on...

Digital media agency

Digital media agency

Author: Sanni K. Sanni proved to be a digital savvy with high IT skills and knowledge of the market. Her idea is to set-up a digital media agency that consults small local firms on: online branding, social media management, Google ADS and SEO, brand identity and...

Kitchen furniture from recycled materials

Kitchen furniture from recycled materials

Author: Suparna B. Suparna is a brilliant aspiring social entrepreneur. Her idea focus on the opportunity to produce – and commercialise from India to Germany – kitchen furniture that are made from leafs and other recycled material. Her idea has a very robust social...

Underwear clothing

Underwear clothing

Author: Nimah O. Nimah really impressed us with the originality of her idea. Based on her experience, there is a large market in central Africa’s Muslim Counties of lingerie for women. This underwear is specifically designed to accommodate both practical uses (i.e.,...

Digital media agency

Digital media agency

Author: Sanni K. Sanni proved to be a digital savvy with high IT skills and knowledge of the market. Her idea is to set-up a digital media agency that consults small local firms on: online branding, social media management, Google ADS and SEO, brand identity and...

Local project name: HORLATECH BRAND DRIVER COMPANY

Local project name: HORLATECH BRAND DRIVER COMPANY

Author: Dhikrullah Abdullah Olamilekan HORLATECH is a brand driver that help start-up businesses to connect to customers. It help to build businesses from scratch. It is a brand ambassador company. The target audience for HORLATECH is Start-up businesses that want to...

Project number: 2019-1-FR01-KA202-062219

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.